DEB-SEN İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ!

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar KOTANLI;

01 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak ve 2024-2025 yıllarını kapsayacak döneme ilişkin Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde yetkili sendika ve konfederasyonun kamuoyuna yansıyan taleplerini incelediğimizde; Gençlik ve Spor Bakanlığı personelleri için kısıtlı talepler olduğu, taleplerin son sıralarda yer aldığı görülmektedir. 6. Dönem Toplu Sözleşmede tek kazanımın, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Personellerinin Gece Hizmetleri Statüsünde 24 saat esasına göre tuttukları nöbet ücretlerinin 3 katından 4 katına çıkarılması olmuştur.

GSB de sözleşmeden kadro ya geçirilen personellerin Tayin-Nakil Hakkı da çözüme ulaştırılamamıştır.

Bu nedenle; toplu sözleme taraflarınca hatırlatmak istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personellerine üvey evlat muamelesi yapmayın sorunlarını taleplerini görmezden gelmeyin. Sendikamızca Yüksek Öğrenim Gençliğine hizmet veren Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Personelinin öncelikli sorunları ve 7. Toplu Sözleşmede ele alınmasını istediği konular tespit edilmiş olup kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sürecin takipçisiyiz toplu sözleşme masasından umutlu muyuz masasından umutlu muyuz değiliz. %2 haksız hukuksuz Ülke Sendikacılığına, Mücadele gücümüze getirilen anti demokratik karar ile sarı sendikacılığın gölgesinde Grevsiz ve tüm kesimlerin temsil edilmediği bir masada oldu bitti ile maalesef bu süreç olumlu şekilde sonuçlandırılamaz.

 1.    Toplu Sözleşme sürecinin tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

7.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 1. 657 Sayılı DMK. Nu 43.MADDE : Aylık gösterge tablosu günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmeli ve gösterge tablosundaki puanlara en az 1000 puan eklenerek 15 /1 dereceden göreve başlayan memura 1500 puan aylık gösterge uygulanmalı ve bu durum tüm derecelere yaygınlaştırılmalı. Derece ve kademeler arası 10-15 puan değil 15/1 den başlanarak her derece ve kademe arası 25 puan olmalı.
 2. EK GÖSTERGE: Fakülte mezunu olup, 1. dereceye gelen tüm memurlar 3600 ek gösterge almalı; 3600 ek gösterge memurlara verilirken 2200 olan ek gösterge 3600 yapıldı ama 2200’den yukarıdaki ek göstergeler bu oranda artırılmadı. Örneğin ek göstergesi 3000 olan Müdürler 3600 yapıldı. Oysa ki 1400 puan artırılarak 4400 ek gösterge olmalıydı.
 3. KIDEM AYLIĞI: Kıdemin her bir yılına 20 puan olarak uygulanan gösterge rakamı 100 puana çıkarılarak çalıştığı yıl ile çarpılarak kıdem yılı aylığı hesaplanmalı ve 25 yıl sınırlamışı kaldırılmalı.
 4. YAN ÖDEME GÖSTERGE RAKAMLARI: Göstergeler, derece ve unvanlara göre en az 2000 en çok 5000 puana kadar artırılarak yeniden düzenlemeli.
 5. TEMEL ÜCRET: 15/1 dereceden başlayan memurun Aylık tutar, Ek gösterge, Taban Aylık, Yan ödeme ve Kıdem aylıklarının toplamı bürüt Asgari Ücretin altında olmayacak şekilde düzenlenmeli ve derece, kademe ve kadro unvanlarına göre ayarlama yapılmalı ve bu oran artış göstermeli.
 6. AİLE YARDIMI: Mevcut Gösterge puanı 1000 puan artırılmalı ve eşi çalışmayan memurun emekli olduğunda da bu yardım yapılmaya devam edilmeli.
 7. ÇOÇUK YARDIMI: gösterge puanı çocuk başına 500 puan olmalı.
 8. EK TAZMİNAT 28/B : Bu tazminat ya kaldırılmalı yada güncellenerek 1,25 krş gibi  komik rakamlar güncellenerek 1.250.- tl ye çıkarılmalı.
 9. TAZMİNATLAR: Özel hizmet tazminatı ve ek tazminat oranları en az 50 puan artırılmalı ve bu tutarlar kademeli olarak emekli keseneğine tabi olmalı.
 10. MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI: Müdür kadrosunda olan tüm müdürlere makam görev tazminatı verilmeli ve tazminatlar emekli keseneğine tabi olmalı.
 11. MEMURLARA GİYECEK YARDIMI: Her kademedeki memurlara yılda iki kez giyecek yardımı yapılmalı.
 12. MEMURA YEMEK YARDIMI: Memurlara kamuda çalışan işçilere ödenen miktar kadar çalışılan gün sayısı kadar yemek yardımı yapılmalı.
 13. MEMURULARA İKRAMİYE: Kamuda çalışan işçilere ödenen ikramiyeler kadar memurlara da yılda 4 kez olmak üzere ikramiye ödenmeli.
 14. MEMURLARA ULUŞIM YARDIMI. Bu yardımın işçilerde olduğu gibi toplu sözleşme maddesi ile nakdi olarak maaşlara eklenmesi.
 15. YAKACAK YARDIMI: Tüm memurlara her ay 2.000.- tl yardımı yapılmalı.
 16. YILLIK İZİNLER: Hafta sonu ve resmî tatiller yıllık izinlere ilave edilmeli.
 17. KİRA YARDIMI: Her kademedeki memura aylık 2000.- tl kira yardımı yapılmalı.
 18. FAZLA MESAİ: Fazla mesai ücretleri Temel ücretin güne ve saate bölünmesiyle belirlenmeli. Kamu işçilerinde oluğu gibi. Örneğin İşçinin günlük yevmiyesi 750/7,5= 100 tl bu ücret de en az 2 katı olarak 200 tl ödememekte. Memur da ise saat yaklaşık 10 TL. Biri diğerinin 20 katı fazla ücrete tekabül etmekte. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.
 19. NÖBET ÜCRETİ : Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda tutulan zorunlu nöbet hizmetlerinin ücrete fazla mesai olarak değil, Nöbet ücreti olarak gün başına memurun aldığı maaşın güne bölünmesiyle çıkacak rakam olarak ödenmeli.
 20. TOPLU GÖRÜŞMELER: Toplu görüşmelerde kamu işçilerine verilen zam oranlarının altında zam oranı kabul edilmemeli ve enflasyon farkları zamlara ilave edilmeli.
 21. BAYRAM İKRAMİYESİ: Çalışan tüm Memurlara Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1 tam maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmeli.
 22. SİYASETE KATILMA HAKKI: Tüm Kamu Çalışanlarına İççi Personellerde olduğu gibi siyasi partilere üye olma seçilme hakkının verilmesi.
 23. SENDİKALARA ÜYELİK VE İSTİFA: Kamuda çalışan Memurlar da İşçiler gibi e devlet üzerinden sendikalar kolayca üye olabilsin ve ayrılabilsin.