KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKAL İKRAMİYE KARŞILIĞINDA İKİ YIL İPOTEK ALTINA ALINMIŞTIR!

KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKAL İKRAMİYE KARŞILIĞINDA İKİ YIL İPOTEK ALTINA ALINMIŞTIR!

Kamu görevlileri ve emeklilerin 2022-2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşme süreci büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar KOTANLI; Aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir kitlenin son yıllarda eriyen alım gücünün artırılması, yükselen enflasyon karşısında korunması, geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi, büyümeden pay verilerek memurların refahının artırılması, 2018 yılında verilen sözün de bir gereği olarak tüm memurları kapsayacak adil ve hakkaniyetli bir 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması, kamudaki güvencesi olmayan sözleşmeli personele kadro verilmesi ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi konuları kırmızı çizgi olarak belirlenmiş olmakla toplu sözleşme sonucunda Çalışma Bakanı Vedat BİLGİN 6.dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele 3+1 düzenlemesi, sözleşme dönemi içinde tamamlanacağını belirtti. Sözleşme dönemi 2 yıl ve yine sözleşmeliye kadro umudu hayal oldu demektir. Kamu görevlilerinin ve emeklilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözülmesi için taleplerin ortaklaştırılmasını Demokratik bir girişim bir güç birliği olarak görmüştük ancak sonuç kamu çalışanları için hüsran olmuş bir kez daha memur ve emeklileri 2 yıl(730) gün ipotek edilmiştir. Günümüz şartlarında TÜİK in enflasyonu ile memurun enflasyonu arasında sıra dağlar olduğu aşikârdır. Gıdadan giyeceğe ulaşımdan haberleşmeye hatta 1500 TL den 3000 TL ye varan ev kiraları ile elektrik su ve doğal gaza yapılan zamlar enflasyonla ilgili değil Toplu sözleşmede bir hayal kırıklığı da her dönem toplu sözleşmeye konulan enflasyon farkının olmamasıdır. Vatandaşını Müreffeh yaşatmak için İktidarda olan Hükümet ve Memurun hakkını korumak için masa başında yetkili sendika Memur Sen Memur ve emeklinin maaşını enflasyon karşısında kuşa çevirmek için iş birliği yapmışlardır. Piyasa şartları ortadayken Memur ve emekliye yapılan bu ve enflasyon rakamları sıska zammın başka türlü izahı olamaz.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI BU MADDENİN BU TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE ASKIYA ALINMASI HUSUSUNDA MÜDAHİL OLMASINI BEKLİYORUZ!

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar KOTANLI; açıklamasında Toplu sözleşme masasında Bakan Vedat Bilgin, merdiven altı sendikacılığın yaygınlaşmaması için toplu sözleşmeden en az yüzde 1 örgütlü sendikaların 400 TL sendika ikramiyesinden yararlanacağını belirtmiştir. Bu açıklama da sendikalaşmayı artıracak bir düzenlemedir ifadesi üzücü bir ifadedir. Çoğulcu Demokrasinin unsurları çalışma hayatını geliştiren özgürleştiren sendikal hareketin önü kesilmek istenmiştir Bu talihsiz açıklamadan dolayı sayın bakan özür dilemelidir. Çalışma Bakanı Sayın Vedat BİLGİN kendi bakanlığının denetlediği yasalara uygun kurulmuş Sendikaları merdiven altı sendikalar olarak nitelemesi kamu çalışanlarının belleğinde yer etmiştir. Sayın Bakan Merdiven altı sendikacılık ne demek bunun izahı mümkün mü unutulmasın ki Memur Sen de merdiven altı sendika idi İktidarın nimetlerinden iyi faydalanmasını bilerek hısım akraba yandaş sendika olarak bu gün sizinle pazarlık masasında oturuyor Toplu sözleşmede verilen İLO ve AB kriterlerinde bir sendikal örgütlenmenin kamu çalışanlarının kendi hür iradeleri ile istedikleri sendikalara üye olmalarını engelleyerek örgütlenmemin önüne geçmektesiniz. Pazarlık masasında görüldü ki hısım sendika ile çok iyi müzakereler yapılmış diğer sendikalar bir kenara itilmek istenmiştir kamuoyu bu tiyatroyu yakından izlemektedir. Dolaysıyla 2021 toplu sözleşmesi en fazla sendikalı kamu personeline ve sendikalara yarayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu maddenin kaldırılması hususunda müdahil olmasını kamu çalışanları sendikaları olarak bekliyoruz inancımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sendikal örgütlenmede şu aşamada henüz yeni kurulmuş sendikaların % 1 örgütlenme sayısı ile önlerinin kapanmasına gönlü razı olmayacaktır. Demokratik sendikal örgütlenme hakkının küçük sendikalardan alınarak mevcut yetkili sendikanın tekeline bırakılmasıdır ki buda kast sistemidir. Bu madde şimdilik yeni kurulan ve örgütlenmesini sürdüren sendikalar için ertelenmelidir dedi