Kamu Sendikalar Platformu oluşturuldu

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Kamu Sendikalar Platformu oluşturulduğunu bu platformda 90 üzeri Sendika ve Konfederasyonun katılım sağladığını belirtti.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Kamu Sendikalar Platformu oluşturulduğunu bu platformda 90 üzeri Sendika ve Konfederasyonun katılım sağladığını belirtti.

375 sayılı KHK’nin ek 4.maddesi 25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olup aylık veya ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen Kamu Görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte Kırk Beş Türk Lirası Toplu Sözleşme İkramiyesi Ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme damga vergisi hariç her hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz ve ilgili mevzuat gereği ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz denildiğini hatırlatan Başkan Kotanlı, “Bu maddenin içeriğine dair de, Kamu Görevlileri açısından Anayasal bir hakkın nasıl kullanılacağı genel bir düzenleyici işlemdir ve kanunla yapılması gerekir. Toplu sözleşmede bu tür düzenleyici işlemler yapılamaz. Yıllardır dayanışma aidatı ile rakip sendikaları ortadan kaldırmayı planlayanlar, bu kez “teklif İşbirliği”ni “kutsal ittifak”a dönüştürerek sivil toplumu ortadan kaldırmanın hesabını yapmaktadır. Demokrasinin gereği çoğulculuğu yok ederek. Sendika tekeli istemiyoruz” dedi.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Kamu Sendikalar Platformu oluşturulduğunu bu platformda 90 üzeri Sendika ve Konfederasyonun katılım sağladığını belirtti.

375 sayılı KHK’nin ek 4.maddesi 25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olup aylık veya ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen Kamu Görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte Kırk Beş Türk Lirası Toplu Sözleşme İkramiyesi Ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme damga vergisi hariç her hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz ve ilgili mevzuat gereği ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz denildiğini hatırlatan Başkan Kotanlı, “Bu maddenin içeriğine dair de, Kamu Görevlileri açısından Anayasal bir hakkın nasıl kullanılacağı genel bir düzenleyici işlemdir ve kanunla yapılması gerekir. Toplu sözleşmede bu tür düzenleyici işlemler yapılamaz. Yıllardır dayanışma aidatı ile rakip sendikaları ortadan kaldırmayı planlayanlar, bu kez “teklif İşbirliği”ni “kutsal ittifak”a dönüştürerek sivil toplumu ortadan kaldırmanın hesabını yapmaktadır. Demokrasinin gereği çoğulculuğu yok ederek. Sendika tekeli istemiyoruz” dedi.

2002 yılı sendika sayıları tespitlerinde merdiven altlarından başını çıkarmakta zorlananların, onurlu sendikacılık mücadelesi yürütenleri merdiven altı sendikaları olarak anma girişimi bir suçluluk psikolojisinin dışa vurulmasından ibaret olduğunu dile getiren Kotanlı, “Unutulmasın ki, 2002 sendika sayıları tespitinde 87 üyesi ve hizmet kolunda % 0,25 oranı ile 87 üyesi olan veya hizmet kolunda % 0,96 oran ve 502 üyesi olan sendikaların hangi merdiven altı tekniklerle bugünün yetkili sendikası haline geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” diye konuştu