YÖNETİM KURULU

MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI
GENEL BAŞKAN

 

NAZIM BALTAKESEN
Genel Başkan Yardımcısı
OSMAN DUMAN
GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ
Ahmet KAPSAL
Genel Mali Sekreter

Fatih KARSLI
Genel Toplu Sözleşme Sekreteri

DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Sıtkı AYDIN 
İsmail BÜYÜK YILDIRIM  
Ahmet GÜNGÖR 
Umutcan GENÇ 
Murat Buğrahan KOTANLI

DİSİPLİN KURULU
Taner BAYRAKTAR
Metin YILMAZ
Zekai EYGÜN

KURUCULAR KURULU

MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI                     KURUCU GENEL BAŞKAN

FETULLAH SÖĞÜT                                              KURUCU ÜYE

NAZIM BALTAKESEN                                        KURUCU ÜYE

SITKI AYDIN                                                         KURUCU ÜYE

METİN YILMAZ                                                    KURUCU ÜYE

TANER BAYRAKTAR                                         KURUCU ÜYE 

SELAMİ DİLER                                                   KURUCU ÜYE

AHMET KAPSAL                                                KURUCU ÜYE

İSMAİL BÜYÜKYILDIRIM                                 KURUCU ÜYE

SABİT ALBAYRAK                                            KURUCU ÜYE

OSMAN KUTLU                                                 KURUCU ÜYE