YÖNETİM KURULU


MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI
       GENEL BAŞKANMehmet Sait AKAY
Genel Sekreter

NAZIM BALTAKESEN
Genel Başkan Yardımcısı


Sıtkı AYDIN
Genel Başkan Yardımcısı

 

Ahmet KAPSAL
Genel Mali Sekreter


Yusuf UÇAR
Genel Teşkilat Sekreteri

Fatih AYBERK KOTANLI
Genel Mevzuat ve Toplu
Sözleşme Sekreteri


DENETLEME KURULU ÜYELERİ  

Ramazan  LAÇİNKAYA
Hadi  DAŞKAN
Enver  KIMIŞOĞLU
  


DİSİPLİN KURULU
Fatih  KARSLI
Feyzullah  BAĞRIYANIKKURUCULAR KURULU

MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI                     KURUCU GENEL BAŞKAN

FETULLAH SÖĞÜT                                              KURUCU ÜYE

NAZIM BALTAKESEN                                        KURUCU ÜYE

SITKI AYDIN                                                         KURUCU ÜYE

FATİH KARSLI                                                     KURUCU ÜYE

METİN YILMAZ                                                    KURUCU ÜYE

TANER BAYRAKTAR                                         KURUCU ÜYE 

OSMAN DUMAN                                                KURUCU ÜYE

SELAMİ DİLER                                                   KURUCU ÜYE

AHMET KAPSAL                                                KURUCU ÜYE

İSMAİL BÜYÜKYILDIRIM                              KURUCU ÜYE

SABİT ALBAYRAK                                            KURUCU ÜYE

OSMAN KUTLU                                                 KURUCU ÜYE

MURAT BUĞRAHAN KOTANLI                   KURUCU ÜYE

UMUT CAN GENÇ                                            KURUCU ÜYE

AHMET GÜNGÖR                                            KURUCU ÜYE