GENEL BAŞKAN’DAN

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) ; 2019 yılında bir grup Büro iş kolunda çalışan Kamu görevlilerinin birleşerek kurduğu bağımsız ve özgür düşünebilen, demokratik bir anlayışla hak arama seferberliğini başlatan onurlu, kararlı ve mücadeleci Kamu Çalışanlarının fikir ve eylem ocağı olarak doğdu. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, demokratikleşme ve eğitim alanındaki milli hedeflerini geliştirerek sonsuza kadar yaşatmaya ve barış dolu Dünya ailesi içerisinde en onurlu ve en müreffeh Büyük Türkiye idealine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesine tam anlamı ile hakim bir demokratik sistemin gelişmesi için çalışmayı, demokratik sistemi korumayı ve yaşatmayı, bağımsız hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmeyi, bireylerin huzuru için gerekli, temiz çevre temiz toplum, dürüst yönetim ve bilinçli toplum gibi öğeleri bilimsel ve demokratik anlayışla işleyip Türkiye’yi özenilen bir ülke haline getirmeyi, Türk ulusunun Demokrasiye, insan haklarına olan inancını geliştirmeyi, Türkiye’nin ekonomik kaynaklarını, hakkaniyetli, adil ve eşitlikçi bir çerçeve içinde büyütmeyi ve ulaşılacak yüksek refah düzeyinin bireylere dengeli dağılımını sağlamayı, Türkiye’nin en ileri ülke olarak yer almasını, Anayasal kuruluşlar başta olmak üzere; eğitim kurumlarının, ticari sektörün, sendikaların, basın, teknoloji ve diğer kuruluşların demokratik, yenilikçi bir anlayışla; andığımız büyük Türkiye İdealine en iyi şekilde hizmet eder hale gelmesini isteyen bir sendikadır.

Sendikamız  ideolojik sendikacılığa karşı, bağımsız, bağlantısız olarak sendikal hareketini devam ettirmektedir. Ülkemizin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler arasında yer alması için çalışmalarını sürdürmektedir.

DEB-SEN ‘in hedefi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde,ve sonraki 100 yıl içerisinde bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış, barış ve refah dolu bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmuş Türkiye’dir.

Sendikamız siyasî bir amaç, politik bir kaygı gütmemektedir.
Değil Büro çalışanlarını, 81 milyonluk halkımızın tümünü mezhep, köken ve siyasi inançlarından dolayı dışlamamız, ötekileştirmemiz söz konusu değildir, olamazda.
DEB-SEN, kurucuları ve mensuplarıyla farklı düşünsel altyapılardan ve farklı bölgelerden gelmiş insanların ortak dost çatısıdır.
Bu itibarla ilk işimiz büyük ve kararlı mücadelemizi anlatan programımızda ihtiyaç duyduğumuz bazı değişiklikleri yapmak, bazı eksiklerimizi tamamlayıp bizi hedefe taşıyacak Büyük Türkiye idealine başlamaktır. Bu kötü kaderi değiştirmek için, makus talihimizi yenmek için, ülkemizi iyileştirmek ve hatta dünyamızı daha güzel mutlu yaşanır hale getirmek için ben ne yapabilirim deme!
Artık DEB-SEN var!
O halde haydi beraber çalışalım.
Onurlu ve haklı mücadelemize destek vermeye bekliyoruz.
Saygı ve sevgilerimle.
Esen kalın…