657 SAYILI KANUNUN ARTIK DEĞİŞTİRİLME VAKTİ GELMİŞTİR!

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Sekreteri Köksal ATAÇ, TBMM nin 55 yıllık  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştirmesinin zamanı gelmiştir bu değişiklikte Memurun iş güvencesine dokunulmadan değiştirilmesi gerektiğini ve belirtilen şekliyle 657 sayılı kanunun değiştirilmesini destekleyeceklerini söyledi.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Sekreteri Köksal ATAÇ, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hayata geçtiği günden bugüne yüzlerce kez revizyona uğradığına dikkat çekerek, 1965 yılı anlayışıyla, köhnemiş ve yamalı bohçaya dönüşmüş bir mevzuatla kamu yönetimini sürdürmenin artık mümkün olmadığını ve kanunun yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Köksal ATAÇ, 1965 yılında yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun TBMM tarafından yeniden ele alınması gerektiğini Kamu çalışanlarının yıllardır sürdürdüğü mücadele ile elde ettikleri kazanımlara dokunulmamak kaydıyla yapılacak değişikliklere destek vereceklerini söyleyen Kotanlı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu yasallaştığı tarihten bugüne kadar en az bin kere değişikliğe uğramış, revize edilmiş  ve yeni maddeler eklenmiştir. Kanunun yasallaştığı dönemle yürütüldüğü dönem arasında her yönüyle büyük değişimler yaşanırken halen 1965 yılı vizyon ve anlayışıyla kamu yönetimini sürdürmenin sağlıklı ve verimli olmadığını söyledi.

Köksal ATAÇ açıklamasını şöyle sürdürdü: “657 Sayılı Kanuna istihdam türleri açısından bakacak olursak, kamuda memur, sözleşmeli personel, geçici personel, Teşkilat Kanunu’na göre sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi gibi değişik ad ve statüler adı altında personelin çalıştığını ve bu durumun kamuda çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlikler doğurduğunu görmekteyiz. Kamuda eşit işe eşit ücret ve onur eşitliği için 657 Sayılı Kanunun yeniden ele alınarak, çağdaş bir vizyonla, adil ve hakkaniyetli bir mevzuat haline getirilmesini istiyoruz.
Biz Demokrat Büro Çalışanları Sendikası DEB -SEN  olarak kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin üretim, verimlilik ve performansı esas alan, kamu çalışanlarına değer veren, kamu çalışanlarının mesleki, özlük, mali ve demokratik haklarını muasır düzeyin üzerine çıkaran Kamu Çalışanlarının üzerindeki yasaklamaları kaldıran ve memurlara siyaset yapma hakkı tanıyan sistemik bir yapıya sahip olmasını istiyoruz.
Memurlar arasında iş verimi ve iş barışını ciddi şekilde zedelemeye devam eden 657 sayılı yasanın değişmesi gerekir. Ama bu değişme top yekûn bir kamu reformu ile birlikte anayasal düzenlemelerin de bu değişimin çatısı olması şartıyla başarıya ulaşabilir. Yeni yasa da iş güvencesi konusunda garantör olmalıdır. Ve yine yeni yasada performans göstergeleri nesnel olarak tanımlanabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Ve yine yeni yasaya dönüşüm sürecinde memurların zihinsel hazırlığı da planlanmalıdır. Biz yeni yasanın kamu hizmetleri ve kamu çalışanları için katma değer üretmesini istiyoruz.
Son olarak belirtmek isterim ki Kamuda son dönemlerde istihdamın yeni şekillerinden birisi olan sözleşmeli memur istihdamına son verilmeli sözleşmeli personellere kadro verilmelidir sözleşmeli personeller işçi niteliği taşımakta olup kamu görevi yürüttükleri ve diğer kamu görevlileri gibi iş güvencelerinin teminat altına alınmasını istiyoruz dedi.