Yönetim Kurulumuzun İlk Toplantısı

Başkan – Mehmet Zülfikar KOTANLI, Genel Sekreter – Fetullah SÖĞÜT, Genel Başkan Yrd.- Nazım BALTAKESEN, Genel Başkan Yrd.- Köksal ATAÇ, Genel Mali Sekreter – Ahmet KAPSAL, Genel Teşkilat Sekreteri – Osman DUMAN, Genel Toplu Sözleşme Sekreteri – Cahit YİĞİT ile Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerimizin katılımıyla düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısında bir araya geldik.